10 ważnych zalet domów drewnianych


PRZYJAZNY DOM

Domy szkieletowe charakteryzują się wyjątkowym mikroklimatem wnętrza, dzięki temu, iż drewno jako materiał naturalny, ma doskonałą zdolność do samodzielnej regulacji poziomu wilgotności. W tych krajach gdzie budownictwo  z zastosowaniem drewna jest mocno rozpropagowane, statystyczny użytkownik takich domów żyje znacznie dłużej, nawet do kilkunastu lat.

KRÓTKI CZAS BUDOWY

Budowa domu w technologii szkieletowej trwa około 3-4 miesiące.

NISKIE KOSZTY

Budowa domu szkieletowego jest stosunkowo tańsza od budowy domu murowanego o tych samych parametrach, a charakteryzuje się najwyższą jakością i precyzją budowy.

BUDOWA NAWET W ZIMIE

Oprócz wykonania fundamentów, dom drewniany nie wymaga żadnych prac mokrych takich jak betonowanie czy murowanie, które można prowadzić jedynie w temperaturze dodatniej.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Niskie koszty ogrzewania domu szkieletowego, są spowodowane tym, iż ściany oraz dach zabezpieczone są folią paroizolacyjną oraz na pełnej grubości zabezpieczone są specjalną izolacją cieplną. Jest to trudne do uzyskania podobnym kosztem w innych technologiach.

TECHNOLOGIA „SUCHA”

Budowa konstrukcji domu szkieletowego polega na montażu elementów z drewna, które łączy się za pomocą metalowych łączników i gwoździ, dzięki czemu nie potrzebne są przerwy technologiczne, co oczywiście skraca czas budowy.

MAŁY CIĘŻAR DOMU

Konstrukcja szkieletowa jest lekka, co obniża koszty budowy fundamentu, a co za tym idzie koszty całej inwestycji.

ŁATWA PRZEBUDOWA ORAZ MODERNIZACJA

Dzięki takiej konstrukcji nasz dom możemy łatwo i szybko przebudować, zmodernizować jaki i rozbudować. Możliwości te dotyczą zarówno wszelkich napraw, przebudowy ścianek czy wymiany lub przebudowy instalacji.

MAŁA GRUBOŚĆ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

Dzięki czemu domy drewniane przy takich samych wymiarach zewnętrznych mają większą powierzchnię użytkową niż murowane nawet do 10%.

DOWOLNOŚĆ LOKALIZACJI

Domy w technologii szkieletowej, nie maja żadnych ograniczeń , co do lokalizacji budowy, a nawet znacznie lepiej sprawdzają się na terenach gdzie występują szkody górnicze niż domy murowane.