Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu ?

 

 

Jak-uzyskać-pozwolenie-na-budowę domu-

 

Posiadasz działkę budowlaną oraz chcesz wybudować dom jednorodzinny? Nie wiesz jednak, jak uzyskać pozwolenie na budowę? Musisz zgromadzić niezbędne dokumenty i pozwolenia, które umożliwią zrealizowanie marzeń ! 

 

KROK 1  

1. Uzyskanie podstawowych dokumentów formalno prawnych do pozwolenia na budowę związanych z działką budowlaną oraz zamierzeniem inwestycyjnym

Podstawowymi dokumentami formalno prawnymi są :

A) Warunki Zabudowy ( WZ ) lub zapisy Planu Miejscowego ( PM )

każda działka budowlana objęta jest Planem Miejscowym lub ( w przypadku braku PM ) , dla realizacji na niej budynku, wymagana jest Decyzja o Warunkach Zabudowy.

 

WZ / PM – określają : przeznaczenie konkretnego terenu, warunki jego zagospodarowania, rodzaj i standard zabudowy, w tym inne, „ graniczne ” ( minimum / maksimum ) parametry, jak :  powierzchnię zabudowy, intensywność zabudowy, powierzchnię biologicznie czynną, utwardzoną, … , linie zabudowy, rozgraniczające, … inne, dopuszczalną wysokość budynku, 

rodzaj dachu, kąt dachu ( w przypadku dachów spadowych ) z ukierunkowanie kalenicy głównej ( w przypadku dachów spadowych ), dopuszczalną ilość kondygnacji, szerokość elewacji frontowej, rodzaj stosowanych materiałów wykończeniowych ( elewacja / dach ) oraz inne charakterystyczne dane, w tym nakazy, zalecenia, dopuszczenia.

2. GDZIE OTRZYMAĆ WYPIS I WYRYS Z PLANU MIEJSCOWEGO lub DECYZJĘ O WARUNKACH ZABUDOWY ?

– W przypadku działki budowlanej objętej Planem Miejscowym : wymagany

WYPIS I WYRYS Z PLANU MIEJSCOWEGO

 

– W przypadku działki budowlanej nie objętej Planem Miejscowym : wymagana

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

 

  • Wniosek o wydanie PM / WZ Inwestor składa w Urzędzie Miasta / Gminy 

 

3. GDZIE OTRZYMAĆ MAPĘ DO CELÓW PROJEKTOWYCH ?

B) Mapa do Celów projektowych ( MDCP )

Mapa do Celów Projektowych jest zaktualizowaną przez uprawnionego geodetę, aktualną Mapą Zasadniczą zawierającą wszystkie dane mapowe charakterystyczne dla danej działki budowlanej. MDCP stanowi podstawę dla wszelkich decyzji projektowych związanych z projektowanym na działce budynkiem.

  • (Mapa do celów projektowych) MDCP opracowywana jest przez lokalnego, uprawnionego geodetę na podstawie zlecenia Inwestora na opracowanie MDCP

4. OPINIA GEOTECHNICZNA. GDZIE OTRZYMAĆ OPINIĘ GEOTECHNICZNĄ ?

C) Opinia geotechniczna

określa warunki geotechniczne charakterystyczne dla danej działki budowlanej i lokalizacji, realizacji na niej budynku. Opinia stanowi część Projektu Budowlanego i stanowi podstawę dla prawidłowego posadowienia obiektu w danej lokalizacji. Opinię geotechniczną opracowuje się na podstawie uzgodnionej z architektem lokalizacji obiektu na działce.

 

  • Opinia geotechniczna  opracowywana jest przez lokalnego, uprawnionego geotechnika na podstawie zlecenia Inwestora na opracowanie Opinii, gdzie punkty odwiertów geotechnicznych wskazane są przez projektant konstrukcji obiektu.

 

4. GDZIE OTRZYMAĆ  Zapewnienia i Warunki Techniczne podłączenia budynku do sieci ?

  • Zapewnienia i Warunki Techniczne podłączenia budynku do sieci technicznych ( ZiWT )

Nie ma budynku, który mógłby być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, bez podłączenia obiektu do sieci infrastruktury technicznej. W zależności od potrzeb ( w tym typu ogrzewania budynku ), podstawowymi sieciami są sieci : energii, wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazu, teletechnicznej, … innych dedykowanych dla projektowanego budynku.

 

ZiWT otrzymuje się na podstawie wniosków Inwestora o wydanie Zapewnienia i Warunki Techniczne podłączenia budynku do sieci składanych do właściciela sieci biegnącej w sąsiedztwie działki budowlanej do której budynek będzie podłączony.

 

 

KROK 2

5. ARCHITEKT / PROJEKT BUDOWLANY. GDZIE OTRZYMAĆ PROJEKT BUDOWLANY ?

Podstawą uzyskania Pozwolenia na Budowę ( PnB ) jest opracowanie Projektu Budowlanego opracowywanego przez uprawnionego Architekta wraz z projektantami branżowymi ( projektantem : Konstrukcji / Instalacji Sanitarnych / Instalacji Elektrycznych ) oraz audytorem energetycznym.

 

Bez względu na to, czy decydujemy się na

projekt indywidualny – powstający w oparciu o indywidualne potrzeby i oczekiwania Inwestora, czy też 

projekt gotowy – wymagający tzw. „ adaptacji ” do działki, PM / WZ, aktualnych przepisów budowlanych,

Zakres Projektu Budowlanego jest stały i określony Rozporządzeniem w sprawie szczegółowej formy i zakresu Projektu Budowlanego. Odnosi się on do :

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

PROJEKTU TECHNICZNEGO ( w zakresie Architektury oraz pozostałych branż projektowych

DOKUMENTÓW FORMALNO-PRAWNYCH, tj. opinii, uzgodnień, pozwoleń charakterystycznych dla danego budynku i zagospodarowania działki budowlanej

 

Opracowanie Projektu Budowlanego poprzedzone jest opracowaniem Projektu Koncepcyjnego respektującego potrzeby / oczekiwania zamawiającego projekt wraz z analizami działki budowlanej oraz zapisami Planu Miejscowego lub Decyzji o Warunkach Zabudowy.

 

WAŻNE

PROJEKT BUDOWLANY zamawia się u Architekta pracującego wraz z projektantami branżowymi.

 

KROK 3

6. WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ. GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ?

Z chwilą, gdy jest opracowany Projekt Budowlany, dołączany jest do WNIOSKU o wydanie Pozwolenia na Budowę.

 

Wniosek wraz z Projektem Budowlanym ( 3 egzemplarze Projektu ) składa się w Urzędzie Miasta / Gminy.

 

7. PODSUMOWANIE

 

Zgromadzenie dokumentów formalno prawnych oraz opracowanie Projektu Budowlanego dedykowanego dla danej działki i potrzeb przyszłych użytkowników budynku, nie należą do najłatwiejszych.

 

Firma MD DOM zapewnia kompleksową obsługę inwestycji, od pomocy w uzyskaniu dokumentów formalno prawnych, poprzez opracowanie kompletnego Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem Pozwolenia na Budowę oraz sprawną, popartą referencjami realizację budynku i zagospodarowania działki.

 

Czy warto instalować w domu pompę ciepła i fotowoltaikę ?

Czy-warto-instalowac-w-domu-pompe-ciepla-z-fotowoltaika-md-dom

 

Zastanawiasz się nad tym, jak zmniejszysz rachunki za prąd? Zależy Ci na tym, by Twój dom był ekologiczny oraz przyjazny dla środowiska naturalnego. Jesteś w trakcie budowy domu i chcesz żeby służył Ci na lata, nie tracąc przy tym mnóstwa pieniędzy na ogrzewanie ? Jeśli chociaż na jedno z tych pytań odpowiemy twierdząco, ten artykuł jest dla Ciebie. Z artykułu dowiesz się wszystkiego na temat połączenia pompy ciepła z fotowoltaiką. 

 

(więcej…)