10 ważnych zalet domów drewnianych


PRZYJAZNY DOM

Domy szkieletowe charakteryzują się wyjątkowym mikroklimatem wnętrza. Tak jest, ponieważ drewno, jako materiał naturalny, ma doskonałą zdolność do samodzielnej regulacji poziomu wilgotności. W tych krajach, gdzie budownictwo  z zastosowaniem drewna jest mocno rozpropagowane, statystyczny użytkownik takich domów żyje nawet do kilkunastu lat dłużej.

KRÓTKI CZAS BUDOWY

Budowa domu w technologii szkieletowej trwa około 3-4 miesiące.

NISKIE KOSZTY

Budowa domu szkieletowego jest stosunkowo tańsza od budowy domu murowanego o tych samych parametrach, a charakteryzuje się wyższą jakością i precyzją.

BUDOWA NAWET W ZIMIE

Oprócz wykonania fundamentów, dom drewniany nie wymaga żadnych prac mokrych, takich jak betonowanie czy murowanie, które można prowadzić jedynie w temperaturze dodatniej.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Niskie koszty ogrzewania domu szkieletowego wynikają z jego bardzo dobrej izolacyjności termicznej. Jest to trudne do uzyskania podobnym kosztem oraz podobną grubością przegród w innych technologiach.

TECHNOLOGIA „SUCHA”

Budowa konstrukcji domu szkieletowego polega na montażu elementów z drewna, które łączy się za pomocą metalowych łączników i gwoździ. Dzięki temu nie są potrzebne przerwy technologiczne, związane z pracami mokrymi (takimi jak betonowanie, szpachlowanie, tynkowanie , wylewki posadzek). To bardzo skraca czas budowy.

MAŁY CIĘŻAR DOMU

Konstrukcja szkieletowa jest lekka, co obniża koszty budowy fundamentu, a co za tym idzie koszty całej inwestycji.

ŁATWA PRZEBUDOWA ORAZ MODERNIZACJA

Dzięki konstrukcji szkieletowej nasz dom możemy łatwo i szybko przebudować, zmodernizować oraz rozbudować. Możliwości te dotyczą zarówno wszelkich napraw, przebudowy ścian czy wymiany lub przebudowy instalacji.

MAŁA GRUBOŚĆ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

Domy o konstrukcji szkieletowej charakteryzują się węższymi ścianami zewnętrznymi niż przy konstrukcji murowanej – klient uzyskuje nawet do 10% większą przestrzeń mieszkalną.

DOWOLNOŚĆ LOKALIZACJI

Domy w technologii szkieletowej nie mają żadnych ograniczeń co do lokalizacji budowy, a nawet znacznie lepiej niż domy murowane sprawdzają się na terenach, gdzie występują szkody górnicze.